Zajęcia

* Jest także możliwość organizacji zajęć z innego języka poza angielskim, jeśli zbierze się grupa dzieci chcących w nich uczestniczyć. Staramy się dostosować do Państwa potrzeb.
** W zajęciach dodatkowo płatnych mogą brać udział dzieci, które skończyły 2,5 roku.
*** To, czy wybrane zajęcia dodatkowe zostaną zrealizowane zależy od ilości chętnych, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w owych zajęciach, w danym roku szkolnym.