Plan Dnia

Plan dnia w przedszkolu:
7.00-8.00 zbieranie się dzieci 
8.00-9.00 zabawa ruchowa i przygotowanie do śniadania 
9.00-9.30 śniadanie
9.30-10.00 zajęcia programowe 
10.00-12.00 zabawy w kącikach zainteresowań, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia indywidualne  lub w małych grupach, zajęcia dodatkowe
12.00-12.30 zabawa ruchowa i przygotowanie do obiadu
12.30-13.00 obiad
13.00-15.00 leżakowanie, odpoczynek, zajęcia w małych grupach, przygotowanie podwieczorku
15.00-15.30 podwieczorek
15.30-17.00 zabawy indywidualne (manipulacyjne, konstrukcyjne) w kącikach zainteresowań
17.00-19.00 odbieranie dzieci
 
Plan dnia w żłobku:
7.00-8.00 zbieranie się dzieci
8.00-9.00 swobodne zabawy i przygotowanie do śniadania
9.00-9.30 śniadanie
9.30-11.30 czas zajęć tematycznych (zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowe, sensoplastyka, aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss, ćwiczenia prowadzone metodą ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne)
11.30-12.00 przygotowanie do obiadu
12.00-12.15 obiad (zupa)
12.15-14.45 czas spania, słuchania bajek i kołysanek
14.45-15.00 przygotowanie do obiadu
15.00-15.15 obiad (drugie danie)
15.15-16.00 czas zajęć tematycznych (zajęcia rytmiczno-muzyczne, bajkoterapia)
16.00-16.10 przygotowanie do podwieczorku
16.10-16.30 podwieczorek
16.30-19.00 swobodne zabawy i oczekiwanie na rodziców