Cennik

Opłaty żłobek:

Wpisowe – 0 zł
Czesne pół etatu (dziecko przebywa w placówce do 5h dziennie) – 900zł
Czesne pełen etat (dziecko przebywa w placówce do 10h dziennie) – 1400zł

Opłaty przedszkole:

Wpisowe – 0 zł
Czesne pół etatu (dziecko przebywa w placówce do 5h dziennie) – 800zł
Czesne pełen etat (dziecko przebywa w placówce do 10h dziennie) – 950zł

Numery kont do płatności:

Płatności przyjmowane są do 10-tego dnia każdego miesiąca.

PRZEDSZKOLE
NUMER RACHUNKU: 60 1160 2202 0000 0004 7471 7142
NAZWA ODBIORCY: Niepubliczne Przedszkole Różowe Okulary
TYTUŁ PRZELEWU: Czesne; imię i nazwisko dziecka; miesiąc za który jest płatność

ŻŁOBEK
NUMER RACHUNKU: 06 1160 2202 0000 0004 7544 6196
NAZWA ODBIORCY: Niepubliczny Żłobek Różowe Okulary
TYTUŁ PRZELEWU: Czesne; imię i nazwisko dziecka; miesiąc za który jest płatność